Nariadenie vlády č. 359/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Platnosť od 30.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018 do31.12.2018
Zrušený 553/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 318/2018 Z. z. vložil do zákona č. 553/2003 Z. z. nový § 36, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 359/2017 Z. z.

359

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. decembra 2017,

ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2018 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 3.

(2) Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý pôsobí vo verejnej vysokej škole alebo v štátnej vysokej škole ako učiteľ vysokej školy, od 1. januára 2018 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl uvedenej v prílohe č. 4.

(3) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi od 1. januára 2018 patrí platová tarifa podľa platových taríf uvedených v prílohe č. 5.

§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 202/2017 Z. z.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z. z.

Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (v eurách mesačne)

Platový stupeňPočet rokov praxeStupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1234567891011121314
1do 2306,50313,50323,00336,50359,50386,00416,50448,50490,50519,00549,50581,00619,00664,00
2do 4318,00324,00334,00349,00373,50400,50432,50466,00509,50538,00570,50604,50645,00691,00
3do 6327,00334,00346,50361,00386,50416,00448,50484,50529,00560,00592,50628,00670,00716,50
4do 9336,50346,00358,00374,00400,00430,50465,00501,50548,00579,50613,50650,00693,50744,00
5do 12347,00356,50367,50386,00413,00445,00481,00519,50566,00599,00636,00673,00717,50770,50
6do 15357,50366,50379,50399,00425,50460,00497,50536,50587,00619,00657,00696,00743,00797,50
7do 18366,50377,50391,00410,50441,00474,50513,00554,50605,50641,50678,50718,00768,00823,50
8do 21377,50387,50403,00421,50453,50488,50529,50571,00625,50661,00701,00743,00791,50849,00
9do 24387,50399,00413,50435,00467,00504,00545,00589,00643,50681,50722,00765,50816,00876,00
10do 28397,00409,00424,50446,50481,00519,50562,00606,50662,50702,00743,50788,00840,50903,00
11do 32407,00419,50436,00460,00494,50533,50578,00625,00682,50722,00765,50811,50866,50929,50
12nad 32417,00430,50446,50472,50507,50548,50595,00642,50702,00743,00787,00833,50889,50955,50

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z. z.

Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov (v eurách mesačne)

Platový stupeňPočet rokov praxeStupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1234567891011121314
1do 2289,00296,50306,50320,00344,50377,50423,50467,50519,50564,00587,00627,00672,50726,00
2do 4298,00306,50318,00331,50358,50392,00437,50479,50534,50580,50609,00651,00700,00755,00
3do 6307,50316,50327,00343,00370,00406,50446,00492,00547,00594,00634,00675,50726,00784,00
4do 9318,50325,50337,50354,50383,00420,00461,00509,00565,50616,00656,00701,00753,00812,50
5do 12325,50335,50348,50366,00395,50434,00477,00527,50586,00636,50678,50726,00778,50840,50
6do 15335,50344,50359,50377,50408,00447,50493,50544,00606,00658,00702,50750,50805,50870,00
7do 18344,50356,00369,00389,50420,50461,50509,00562,00626,50680,00725,50774,00831,50899,00
8do 21354,50365,00379,50400,50433,50476,00524,00580,00646,00702,50747,50799,00858,00928,50
9do 24363,00375,00391,00412,50446,50490,00540,50597,00665,00724,50770,50824,50885,00956,50
10do 28372,50385,00401,00423,50458,50504,00556,50615,50685,00746,00794,00848,50912,00986,50
11do 32381,50394,50411,50435,50471,50519,00571,50633,00705,50767,50817,00873,00938,001014,00
12nad 32392,00405,00421,50446,50485,00531,50587,50650,00726,00789,00839,50897,50965,001044,00

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z. z.

Osobitná stupnica platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov (v eurách mesačne)

Platový stupeňPočet rokov praxeStupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1234567891011121314
1do 2260,00268,00280,50359,50386,00416,00448,50517,50595,00693,50744,00795,50854,00921,50
2do 4267,50277,50290,00372,50400,00432,00466,00537,00618,00720,00772,50827,00888,00957,50
3do 6276,50286,50299,50386,00414,50447,00484,50558,00643,00749,00803,00858,00922,50995,00
4do 9285,00296,00309,00399,00429,50463,00501,50577,50665,00776,50831,50889,50956,001030,50
5do 12292,50304,50320,00411,50444,00479,00519,50597,50689,50804,00862,00923,00989,501067,00
6do 15301,00313,00330,00424,00457,50495,50536,00618,00713,00831,50890,50953,501 024,001104,00
7do 18309,00321,50338,00438,50472,50510,50554,50639,00736,00859,50921,50986,001 057,501141,50
8do 21318,50331,00348,50451,00486,50527,50571,00658,50759,00887,00949,001 017,001 093,501178,50
9do 24325,50339,00359,00465,00501,50542,50589,00679,00783,00914,00980,001 049,001 126,001215,50
10do 28334,50348,50367,50477,00516,00558,50606,00700,50806,50942,501 009,501 081,501 160,501251,50
11do 32342,50358,50377,50490,50530,50574,50624,00719,00829,50968,501 039,501 112,001 194,501289,00
12nad 32351,00366,50387,00503,50544,50591,00641,50740,50854,00997,501 067,501 144,001 228,001326,00

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z. z.

Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl (v eurách mesačne)

Platový stupeňPočet rokov praxeStupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
91011121314
1do 2613,50715,00766,50820,00880,00950,00
2do 4637,00743,00797,00853,00915,00987,00
3do 6662,50772,50828,00885,00951,001026,00
4do 9686,00800,50857,50916,50985,501062,50
5do 12710,50829,00888,50951,501020,001100,00
6do 15735,00857,50917,50983,001055,501138,00
7do 18758,50886,00950,001016,501090,501177,00
8do 21782,50914,00978,501048,001127,001215,00
9do 24807,50942,001010,501081,501160,501252,50
10do 28831,50971,001040,501114,501196,001290,50
11do 32855,50998,001071,501146,501231,501328,50
12nad 32880,001028,001100,501179,501266,001366,50

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z. z.

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (v eurách mesačne)

Platové tarify
Platová triedaPlatová triedaPlatová tarifa
6 1 501,50
2 536,50
7 1 556,50
2 595,50
8 1 616,50
2 658,00
9 1 690,00
2 736,50
10 1 753,00
2 803,00
11 1 843,00
2 900,00
12 1 944,00
2 1008,00