Nariadenie vlády č. 359/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Platnosť od 30.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018 do31.12.2018
Zrušený 553/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 318/2018 Z. z. vložil do zákona č. 553/2003 Z. z. nový § 36, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 359/2017 Z. z.