Vyhláška č. 347/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2018

Platnosť od 28.12.2017
Účinnosť od 31.12.2017