Vyhláška č. 347/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2018

Platnosť od 28.12.2017
Účinnosť od 31.12.2017

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.12.2017 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.12.2017