Oznámenie č. 343/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 8. decembra 2017 č. MF/016923/2017-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.

Platnosť od 28.12.2017
Účinnosť do 31.12.2019
Zrušený 404/2019 Z. z.

Pôvodný predpis

28.12.2017