Opatrenie č. 340/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty

Platnosť od 28.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018 do31.12.2018
Zrušený 393/2018 Z. z.