Opatrenie č. 339/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu

Platnosť od 28.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018 do31.12.2018
Zrušený 392/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2018 - 31.12.2018