Vyhláška č. 320/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Platnosť od 21.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

21.12.2017