Oznámenie č. 31/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 15. februára 2017 č. 16/2017 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2017

Platnosť od 21.02.2017
Účinnosť do 28.02.2018
Zrušený 45/2018 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2017.