Opatrenie č. 304/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

(v znení č. 15/2018 Z. z., 299/2018 Z. z.)

Platnosť od 13.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018 do31.12.2018