Vyhláška č. 296/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia

Platnosť od 29.11.2017
Účinnosť od 01.12.2017

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2017 Aktuálne znenie