Zákon č. 293/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 106/2018 Z. z.(nepriamo))

Platnosť od 29.11.2017
Účinnosť od 20.05.2018