Vyhláška č. 29/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore

(v znení č. 239/2019 Z. z.)

Platnosť od 21.02.2017
Účinnosť od 01.08.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2019 239/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.03.2017 - 31.07.2019

Pôvodný predpis

21.02.2017