Zákon č. 288/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.11.2017
Účinnosť od 01.12.2017

OBSAH