Zákon č. 275/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Platnosť od 15.11.2017
Účinnosť od 01.01.2018