Vyhláška č. 26/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa na rok 2017 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

Platnosť od 21.02.2017
Najbližšie účinné znenie 01.03.2017
Zrušený 42/2018 Z. z.