Nariadenie vlády č. 245/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018

Platnosť od 12.10.2017
Účinnosť od 12.10.2017