Zákon č. 241/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Platnosť od 12.10.2017
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 okrem čl. I druhého bodu a § 5b v treťom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.11.2017 - 31.12.2018