Zákon č. 239/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 12.10.2017
Účinnosť od 01.11.2017

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2017 Aktuálne znenie