Opatrenie č. 233/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku

Platnosť od 03.10.2017
Účinnosť od 01.01.2018 do31.12.2018
Zrušený 231/2018 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2018 - 31.12.2018