Vyhláška č. 226/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Platnosť od 29.09.2017
Účinnosť od 01.10.2017

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2017 Aktuálne znenie