Opatrenie č. 219/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018

Platnosť od 21.09.2017
Účinnosť od 01.01.2018

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2018 Aktuálne znenie