Vyhláška č. 218/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch

Platnosť od 21.09.2017
Účinnosť od 01.10.2017

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2017 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

21.09.2017