Vyhláška č. 213/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov

Platnosť od 31.08.2017
Účinnosť od 01.09.2017

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2017 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

31.08.2017