Vyhláška č. 190/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní

Platnosť od 18.07.2017
Účinnosť od 18.07.2017

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.07.2017 Aktuálne znenie