Nariadenie vlády č. 189/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach

(v znení č. 221/2018 Z. z.)

Platnosť od 14.07.2017
Účinnosť od 01.08.2018 do31.07.2019
Zrušený 200/2019 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2018 - 31.07.2019 221/2018 Z. z.
01.08.2017 - 31.07.2018