Nariadenie vlády č. 174/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti

Platnosť od 01.07.2017
Účinnosť od 01.07.2017

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2017 Aktuálne znenie