Zákon č. 165/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.06.2017
Účinnosť od 01.07.2017

OBSAH