Vyhláška č. 162/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odmeňovaní členov disciplinárnych senátov, ktorí nie sú sudcami

Platnosť od 22.06.2017
Účinnosť od 01.07.2017

OBSAH