Zákon č. 147/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

Platnosť od 07.06.2017
Účinnosť od 01.07.2017

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2017 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

07.06.2017