Zákon č. 138/2017 Z. z.Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 02.06.2017
Účinnosť od 01.12.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017 okrem čl. II, III a čl. V bodov 6, 13 a 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018.