Oznámenie č. 133/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. mája 2017, č. 03240-OL-2017 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2017

Platnosť od 31.05.2017
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. mája 2017.