Opatrenie č. 123/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam štátov so sťaženými životnými podmienkami

Platnosť od 26.05.2017
Účinnosť od 01.06.2017

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2017 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

26.05.2017