Nariadenie vlády č. 113/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby

Platnosť od 25.05.2017
Účinnosť od 01.06.2017

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2017 Aktuálne znenie