Vyhláška č. 111/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho v znení vyhlášky č. 543/2008 Z. z.

Platnosť od 23.05.2017
Účinnosť od 01.07.2017

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2017 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

23.05.2017