Nariadenie vlády č. 108/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Platnosť od 23.05.2017
Účinnosť od 01.06.2017 do31.12.2017
Zrušený 358/2017 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2017 - 31.12.2017