Zákon č. 1/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Platnosť od 01.01.2017
Účinnosť od 01.01.2017

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2017 Aktuálne znenie