Nariadenie vlády č. 9/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 622/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spracovaní, uschovaní, skladovaní alebo distribúcii tkanív a buniek a o hlásení a vyšetrovaní nežiaducich reakcií a udalostí a prijatých opatreniach

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016 do28.04.2017
Zrušený 317/2016 Z. z.

OBSAH