Zákon č. 89/2016 Z. z.Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 19.02.2016
Účinnosť od 20.05.2020