Oznámenie č. 87/2016 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia č. 1/2016 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou

Platnosť od 12.02.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2016