Oznámenie č. 76/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o železničnej doprave cez štátnu hranicu z 15. júna 1995

Čiastka 3/2016
Platnosť od 19.01.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 26. januára 2016 v súlade s článkom 2 ods. 1.