Oznámenie č. 48/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 17. novembra 2015 v súlade s článkom 10 ods. 1.