Oznámenie č. 47/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru o kazetovej munícii

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. januára 2016 v súlade s článkom 17 ods. 2.