Vyhláška č. 42/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o platobnom účte so základnými funkciami

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.01.2016