Oznámenie č. 391/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej

Platnosť od 30.12.2016
Redakčná poznámka

Rámcová dohoda nadobudla platnosť 1. októbra 2016 v súlade s článkom 63.1. a týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Slovenskú republiku.