Opatrenie č. 390/2016 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty

Platnosť od 30.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017 do31.12.2017
Zrušený 340/2017 Z. z.