Opatrenie č. 389/2016 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu

Platnosť od 30.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017 do31.12.2017
Zrušený 339/2017 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2017 - 31.12.2017