Oznámenie č. 388/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 15. decembra 2016, č. 08813-OL-2016, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko – terapeutických skupín.

(v znení č. 19/2017 Z. z.)

Platnosť od 30.12.2016
Účinnosť od 30.12.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.12.2016 19/2017 Z. z. Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.12.2016