Oznámenie č. 384/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 14. decembra 2016 č. MF/017857/2016-74, ktorým sa mení dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74

Platnosť od 29.12.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 2016.