Oznámenie č. 381/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S07880-OL-2016 z 15. decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2015 č. 09467/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov.

Platnosť od 29.12.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.